Bestuur
Het bestuur van Les Chanterelles bestaat uit de volgende leden:
Annette Houtekamer, voorzitter
Marthe van Stokkom, penningmeester
Wietske Brenters, secretaris
Joke Driessen, algemeen bestuurslid
Contactadres : info@leschanterelles.nl
Postadres: Haven 9, 4844 DB Terheijden

Commissies en functies
We vinden het als koor belangrijk om sámen een koor te zijn. Dat betekent dat we niet alleen samen zingen en optreden, maar ook de organisatie rond het koor gezamenlijk uitvoeren. Daarvoor hebben we een aantal commissies.

De muziekcommissie houdt zich bezig met de keuze van de muziekstukken. We proberen een zo gevarieerd mogelijk repertoire op te bouwen en te onderhouden.

De bibliothecaris beheert onze bladmuziek, op papier en digitaal.

De kledingcommissie buigt zich over onze concertkleding. We kiezen er bewust voor om niet in een uniform te gaan zingen. We zijn individuen die samen iets delen. Vandaar de keuze voor één basiskleur (zwart) met een wisselend accent dat past bij de gelegenheid en de sfeer van het optreden. Iedereen kan daardoor zijn eigen stijl van kleding uitzoeken terwijl we samen door de kleurcombinatie toch een eenheid vormen.

De commissie hand- en spandiensten ondersteunt het bestuur met het regelen van allerlei praktische zaken.

De PR-commissie houdt zich bezig met communicatie en sponsoring. Twee keer per jaar versturen we via de mail een nieuwsbulletin voor alle geïnteresseerden, o.a. oud-leden, projectleden en familie, vrienden en bekenden van de leden. De PR-commissie onderhoudt gegevens en contacten met andere verenigingen en kunstenaars met wie we hebben samengewerkt of een samenwerking willen aangaan. Ook wordt er actief gezocht naar sponsoren, Vrienden en fondsen die ons met een financiële bijdrage helpen onze artistieke dromen te vervullen.